MENTÁLNA ARITMETIKA

NUMICON

WEB PLATFORMA

KONTAKT

ZA INTELEKTUÁLNY ROZVOJ DETÍ SÚ ZODPOVEDNÍ ICH RODIČIA

Väčšina dnešných detí má problém s nedostatočnou sústredenosťou a schopnosťou vytrvalo pracovať bez prerušenia na jednej úlohe. Je to dôsledok moderného životného štýlu a používania inteligentných zariadení. To však neznamená, že naše deti sú menej schopné plného intelektového rozvoja. Pre úspešný rozvoj detí však najväčšiu zodpovednosť nesieme práve my – rodičia! Všetky deti sa rodia s neobmedzeným potenciálom mysle, pričom základná otázka je, či sa táto šanca využije, alebo bude trvale premeškaná!

My sme v našej škole Kid Genius vyvinuli program, pomocou ktorého sú detské schopnosti od najranejšieho obdobia stimulované primeraným spôsobom.

PROGRAM PRE DETI, KTORÉ MENIA SVET

Škola mentálnej aritmetiky Kid Genius úspešne realizuje program, ktorý primerane stimuluje detské schopnosti od najvčasnejšieho obdobia. Hikari 光mentálna aritmetika je revolučný program, ktorý za použitia guľôčkového počítadla (jap. Soroban) stimuluje aktiváciu oboch mozgových hemisfér, čím sa dosahuje plný potenciál mozgu. Program prináša výnimočné výsledky vývoja vďaka fenomenálnej japonskej metóde vyvinutej v spolupráci s najznámejšími odborníkmi na svete. 

AKÉ SÚ VÝSLEDKY PROGRAMU?

Použitím a následným vizualizovaním počítadla sa rozvíjajú mimoriadne matematické zručnosti, ako napríklad rýchle počítanie. To však nie je naším cieľom, ale je to len jasný indikátor tých kognitívnych schopností, ktoré naši študenti úspešne rozvíjajú.

  • VIZUALIZÁCIA
  • KONCENTRÁCIA
  • POZORNOSŤ
  • PAMÄŤ
  • SEBADÔVERA
  • INTELIGENCIA

Vedecké štúdie preukázali, že mentálna aritmetika predstavuje optimálny výcvik mozgu!

Geek Boy - Two Thumbs Up [Converted]-01

Kid Genius

krajinách
otvorené školy
študentov
Majstri Európy

Mentálna aritmetika

Revolučný program zameraný na rozvoj mentálnych schopností detí a jediná škola mentálnej aritmetiky u nás!

Milí rodičia,

v tabuľke nájdete zoznam voľných termínov pre rôzne vekové skupiny. Pre rezerváciu miesta pre vaše dieťa v jednej zo skupín si jednoducho vyberte skupinu, ktorá vám najviac vyhovuje a vyplňte prihlasovací formulár.

Pre ďalšie informácie Vás budeme kontaktovať.

Skupina Rozvrh Vek
A4

Utorok 17.45h-18.45h
Štvrtok 18.15h-19.15h

5-6 rokov
ONLINE

Utorok 17.45-18.45
Štvrtok 17.45-18.45

7-9 rokov
mathematic school